Onderhandelende partijen moeten financiële wensen op orde brengen

Foto: ANP

“Waar liggen je grootste prioriteiten in budgettaire zin? Wat zie je als mogelijkheden voor dekking? Met welke begrotingsspelregels zou je goed uit de voeten kunnen?” Dat is volgens informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol het huiswerk dat PVV, VVD, NSC en BBB dinsdag hebben meegekregen. Later deze week willen Dijkgraaf en Van Zwol weer verder praten over financiën.

Het gesprek dat de vier partijen dinsdagochtend voerden, duurde nog geen uur. Dat kwam doordat “de puzzel die moet worden gelegd voor iedereen ook wel helder is”, zegt Van Zwol. De partijen zouden voor het paasweekend al financiële stukken te lezen hebben gekregen, onder meer van het Centraal Planbureau (CPB). “Dus ze zijn wel degelijk voorbereid het paasweekend ingegaan. Daar hebben we vanochtend ook over gesproken.”

Van de vier onderhandelende partijen heeft alleen de VVD haar verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dat proces dwingt partijen om keuzes te maken met een beperkt overheidsbudget, en daarmee ook aan te geven welke plannen ze minder belangrijk vinden of welke pijnlijke maatregelen ze nemen.

Op de vraag of het huiswerk ook nodig was geweest als de vier partijen hun programma hadden laten doorrekenen, antwoorden Dijkgraaf en Van Zwol in koor: “Ja.”