Limburg moet meer doen om ontslagen medewerkers VDL te helpen

Foto: ANP

De Provinciale Staten van Limburg willen dat het college meer doet om ontslagen medewerkers van autofabrikant VDL Nedcar te helpen aan nieuw werk. In een motie die vrijdag werd aangenomen roepen partijen het college op “zich maximaal in te spannen” om ontslagen medewerkers te ondersteunen bij her- of bijscholing.

Limburg moet daarbij ook kijken of er nationale of Europese fondsen aangesproken kunnen worden als bijdrage aan “programma’s en trajecten” voor de oud-medewerkers. Eventueel zouden ook de provincie en VDL Nedcar zelf financieel moeten bijdragen.

VDL Nedcar in Born maakte Mini’s voor autofabrikant BMW, maar dat bedrijf zegde het contract op. Duizenden mensen kregen ontslag. Volgens de BBB, indiener van de motie, is het voor deze mensen moeilijker om aan werk te komen, omdat zij vaak lang bij VDL werkten en voor ander werk niet de vereiste kwalificaties hebben. Het sociaal plan dat het bedrijf opstelde is niet voor alle medewerkers toereikend, stelt de partij. En dat terwijl de oud-werknemers zouden kunnen bijdragen aan de arbeidsmarkt in Limburg.

Verschillende Statenleden vroegen zich wel af of het eerlijk is als de provincie zich speciaal voor één bedrijf inzet. Volgens gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders (arbeidsmarkt, BBB) gaat het echter om “een van de grootste ontslagen sinds de sluiting van de mijnen” in Limburg. Ook bevinden oud-medewerkers van de autofabrikant zich volgens haar inderdaad in “specifieke omstandigheden”. Het gaat onder meer om mensen die nog nooit eerder gesolliciteerd hebben, aldus de gedeputeerde.

Het college spreekt volgens Demollin-Schneiders overigens al met VDL over de toekomst van de medewerkers. Dat was voor de coalitiepartij VVD onder meer de reden om tegen de motie te stemmen. Ook wil de partij “geen precedent scheppen” door nu hulp te bieden aan één bedrijf.

Het onderwerp werd besproken tijdens een debat over het economisch beleid in Limburg. Tal van thema’s kwamen voorbij. Zo ging het onder meer over arbeidsmigratie, het vestigingsklimaat en verduurzaming. De Staten namen meerdere moties aan. Er werd onder meer besloten dat het college moet inzetten op een jaarlijkse prijs voor de beste profielwerkstukken van scholieren, die aansluiten bij het onderzoek dat op de Brightlands Campussen wordt gedaan. Dit moet het voor leerlingen makkelijker te maken zich te “oriënteren op de regionale arbeidsmarkt”.