Gronings regioberaad over Nieuw Begin moet openbaar

Foto: ANP

Volksvertegenwoordigers in Groningen willen grip houden op de besteding van de aardbevingsmiljarden, maar de manier waarop ze dat tot nu toe organiseren stuit op kritiek in Provinciale Staten. Het Regioberaad van Staten- en raadsleden over “democratische verankering” bij de vormgeving van een ‘Nieuw Begin’ na het gaswinningsleed vergadert vooralsnog in beslotenheid, maar dat moet volgens een meerderheid in Provinciale Staten transparanter.

Het beraad bestaat vooralsnog uit leden van de tien Groningse gemeenteraden en Provinciale Staten en is woensdag formeel opgericht met de unanieme aanname van een gemeenschappelijke regeling. Het gaat in principe niet over de inhoud van de plannen voor besteding van de 22 miljard euro rijksgeld die de komende dertig jaar beschikbaar komt om de ‘ereschuld’ jegens de Groningers in te lossen. Het overleg moet vooral “chaos en versplintering” voorkomen door als volksvertegenwoordiging eensgezindheid uit te stralen en zaken te verkennen en voorbereiden, aldus de Groningse BBB-fractievoorzitter Gouke Moes.

Hij is een van de drijvende krachten achter het Regioberaad, waarin hij samen met GroenLinks-collega Stephanie Bennett zitting heeft. Zij verwachten dat binnenkort de drie Noord-Drentse aardbevingsgemeenten en mogelijk ook de waterschappen toetreden.

Dan zou ook moeten worden besloten de vergaderingen openbaar te laten plaatsvinden, waar een Statenmeerderheid zich woensdag voor uitsprak. Er is niets geheims aan het regioberaad, aldus Moes, maar beslotenheid kan volgens hem nuttig zijn als je vrijelijk kunt sparren. Bijvoorbeeld met uitgenodigde bestuurders zoals staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) of de aangestelde ‘kwartiermakers’ voor de sociale en economische agenda voor de komende jaren.

Het regioberaad is mede ingegeven door onvrede over het Nationaal Programma Groningen (NPG), dat sinds vijf jaar probeert de brede welvaart in Groningen vooruit te helpen met een startkapitaal van 1,15 miljard euro van het Rijk. Volgens de provinciale politiek stelt het NPG-bestuur ten onrechte voorwaarden en zou democratische controle ontbreken. Dat dat anders moet bij de besteding van de Nij Begun-miljarden wordt breed gedeeld in het Noorden. ‘Gasgedeputeerde’ Susan Top wees op het belang dat de input van raden en Staten optimaal wordt meegenomen bij de plannen en beloofde hen zo goed mogelijk van informatie te voorzien.