Onderzoek: veel jongeren worstelen met geld, kwart heeft schulden

Foto: ANP

Zo’n 40 procent van de mensen tussen de 18 en 30 jaar heeft het afgelopen jaar weleens moeite gehad met het betalen van een rekening, van wie een deel meerdere malen. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn. Vooral het betalen van de zorgpremie zorgde voor problemen: een derde van de ondervraagde jongeren geeft aan dat die rekening weleens blijft liggen.

Flanderijn meldt dat een kwart van de jongeren op dit moment een schuld heeft, waarbij studieschuld en hypotheek niet meetellen. Bij de meeste jongeren gaat het om een relatief kleine schuld van maximaal 250 euro. Van de ondervraagden zegt 5 procent een schuld te hebben tussen de 3001 en 20.000 euro.

Flanderijn gaf opdracht tot het onderzoek omdat de organisatie sinds 2020 steeds meer schulden bij jongeren moet innen. “In 2021 begonnen wij ons hier zorgen over te maken, maar helaas is er nog steeds geen kentering zichtbaar in deze trend”, zegt directeur en gerechtsdeurwaarder Michel van Leeuwen.

Volgens hem komt dat vooral doordat jongeren aan veel verleidingen blootstaan om geld uit te geven, bijvoorbeeld aan kleding en uitgaan. En als er dan een betalingsachterstand ontstaat, ondernemen de jongeren niet snel actie, ziet hij in de dagelijkse praktijk. “De meerderheid schaamt zich ervoor en vindt het moeilijk om erover te praten”, aldus Van Leeuwen. “Ook bel-angst speelt mee: veel jongeren pakken minder snel de telefoon, ze zijn gewend om te communiceren via WhatsApp of social media.” Tot slot weten sommige jongeren niet dat ze bijvoorbeeld recht hebben op zorgtoeslag.

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door marktonderzoeker PanelWizard, werden 1034 jongeren tussen de 18 en 30 jaar ondervraagd. Volgens Flanderijn is het onderzoek representatief voor de Nederlandse bevolking in die leeftijdscategorie.