Omwonenden verliezen rechtszaak over uitdijende Efteling

Foto: ANP

Omwonenden van de Efteling die bezwaar hadden gemaakt tegen de oplopende bezoekersaantallen van het attractiepark, hebben ongelijk gekregen van de Raad van State. De rechtbank had hun bezwaren in 2022 nog toegewezen en de provincie Noord-Brabant opgedragen het maximum van 5 miljoen bezoekers te handhaven. Die uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter nu van tafel geveegd.

Het is een juridische overwinning voor de Efteling en de provincie, die het al niet zag zitten om dwangsommen aan het bekende park op te leggen.

Diverse inwoners van de omgeving hadden de zaak aangespannen. Ze wezen erop dat het park in Kaatsheuvel jaren achtereen meer bezoekers heeft ontvangen dan de 5 miljoen waar de natuurvergunning op is gebaseerd. De omwonenden klaagden onder meer over het toegenomen verkeer en over de stikstofdepositie die dat verkeer veroorzaakt op het nabijgelegen natuurgebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen.

Het probleem met de zaak is echter dat gewone burgers die bezwaar maken, daarbij alleen hun eigen belangen mogen aanvoeren. Natuurwaarden vallen daar niet onder, behalve als die nauw verbonden zijn aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de bezwaarmaker, of bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische belangen. Dat was hier niet aan de orde, oordeelt de Raad van State.

De rechters leggen uit dat de woningen van de eisers op 1,5 tot 1,8 kilometer van het beschermde natuurgebied staan. Er zit ook nog een vierbaansweg tussen. Volgens de Raad van State is dat een te grote afstand. De eis tot handhaving is daarom afgewezen.

De komende jaren zal het nog veel drukker worden in de Efteling. Het park wil uitbreiden en hoopt op 7 miljoen jaarlijkse bezoekers in 2030. Vorig jaar trok het park ruim 5,5 miljoen mensen.