Nieuwe coalitie wil in Europa niet voorop lopen met klimaatbeleid

Foto: ANP

De coalitie in wording wil zich met klimaatbeleid houden aan de bestaande afspraken, maar vindt het niet nodig om in Europa voorop te lopen. In het hoofdlijnenakkoord is te lezen dat zij tegen nieuwe klimaatregels zijn die een schepje bovenop de Europese afspraken doen. Verder moet klimaatbeleid vooral “draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar” zijn.

Dat laatste willen PVV, VVD, NSC en BBB bijvoorbeeld bereiken door huishoudens en kleine ondernemers te helpen om hun woningen en bedrijfspanden te verduurzamen. De partijen vinden het nog steeds een goed idee om elektrisch rijden te stimuleren, maar vinden dat daarbij ook rekening moet worden gehouden met fossiele rijders.

De partijen kondigen verschillende maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat de “leveringszekerheid” van energie wordt “veiliggesteld”. Zo willen ze langetermijncontracten afsluiten voor gas en ook reserves aanleggen van deze brandstof. De gaswinning in de Noordzee wordt opgeschaald.

De coalitie in wording is ook van plan om meer de nadruk te leggen op klimaatadaptatie, oftewel maatregelen om het land voor te bereiden op de verwachte klimaatverandering. Een van hun voorstellen is om bestaande plannen voor dijkbescherming en rivierbeheer kritisch tegen het licht te houden.