Noord-Holland wil met ruim 76 miljoen woningbouw versnellen

Foto: ANP

Noord-Holland wil dat er over zeven jaar 191.000 nieuwe woningen in de provincie zijn gebouwd en trekt daar 76,4 miljoen euro voor uit. “Met dit bedrag kunnen we samen met onze gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars een mooie slag maken”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB).

Samen met gemeenten kijkt de provincie naar knelpunten die met een financiële injectie kunnen worden opgelost. Voor nieuwe manieren om versnelling van woningbouwplannen mogelijk te maken wordt ruim 11 miljoen euro vrijgemaakt. Het kan dan gaan om het wegnemen van risico’s bij de voorbereiding van projecten en het gelijktijdig opstarten van milieu-, stedenbouwkundige of archeologisch onderzoeken die nodig kunnen zijn voor vergunningen.

Eerder stelde het college van Gedeputeerde Staten al voor om de regels rond bouwen in landelijk gebied te versoepelen, waar natuurorganisaties en oppositiepartijen al kritische noten over hebben gekraakt. Ook wordt het bouwen van een extra woonlaag op bestaande gebouwen gestimuleerd. Gemeenten kunnen al een beroep doen op een regeling voor meer ambtelijke steun om nieuwbouwprojecten snel op te pakken. De provincie bekijkt of daar nog meer te winnen is.

Het grootste deel van het geld (55 miljoen) is bedoeld voor woningprojecten in samenhang met openbaarvervoersknooppunten, om ervoor te zorgen dat voorzieningen goed bereikbaar zijn voor nieuwe bewoners. Zes op tien nieuwe woningen worden namelijk gebouwd in de buurt van een bus- of treinstation.

Provinciale Staten buigen zich binnenkort over de plannen.