Nieuw meldpunt voor schrijvers tegen dreiging en intimidatie

Foto: ANP

Schrijvers die bedreigd of geïntimideerd worden, kunnen vanaf maandag terecht bij het meldpunt SchrijversVeilig. Bij het platform kunnen schrijvers voorvallen melden, advies inwinnen en ondersteuning krijgen na incidenten. SchrijversVeilig is een initiatief van de Auteursbond, de Groep Algemene Uitgevers en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Volgens de initiatiefnemers kampt de boekensector met een groeiend probleem van dreiging en intimidatie. Dit vindt vaak online plaats, bijvoorbeeld als schrijvers zich mengen in de actualiteit of wanneer een schrijver onverwacht onder vuur komt te liggen. Ook in het religieuze domein zouden bedreigingen aan de orde van de dag zijn. In de tweede helft van 2024 zal SchrijversVeilig een onderzoek publiceren om de omvang van het probleem inzichtelijk te maken.

SchrijversVeilig benut de expertise en middelen van het in 2019 gestarte PersVeilig.nl voor journalisten. Met het platform streven de initiatiefnemers ernaar schrijvers te helpen en te ondersteunen. “In de hoop dat hun positie sterker wordt in een gepolariseerd landschap”, zegt Peter ter Velde, projectleider van PersVeilig en SchrijversVeilig.

Het platform zal in eerste instantie een pilot zijn. In mei 2025 wordt beoordeeld of het meldpunt blijft bestaan.