Ministeries zetten maatregelen tegen femicide op een rij

Foto: ANP

Actie tegen femicide is dringend nodig, vindt het kabinet. In een “plan van aanpak” hebben drie bewindslieden van Volksgezondheid, Rechtsbescherming en Onderwijs de maatregelen op een rij gezet die de overheid neemt om tegen te gaan dat vrouwen worden vermoord omdat ze vrouw zijn.

“Het kabinet wil alles op alles zetten om femicide te stoppen”, staat in het voorwoord. Het plan is echter voornamelijk een opsomming van bestaand beleid. Bestaande maatregelen zijn onderverdeeld in vier ‘pijlers’ zoals “primaire preventie”, waaronder weer tien ‘prioriteiten’ vallen, zoals “de deskundigheid van professionals vergroten”. Een woordvoerder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan geen concrete nieuwe acties noemen die het kabinet onderneemt.

Wel staan een paar onderzoeken in het plan naar de mogelijkheid om extra stappen te nemen. Het kabinet wil bijvoorbeeld kijken of het nuttig is om onderwijs- en zorgpersoneel te verplichten advies te vragen als ze onderdrukking van of geweld tegen vrouwen vermoeden. Verder overweegt het kabinet om vaker een diepgravend onderzoek te doen naar de afhandeling van femicidezaken.

Tussen 2018 en 2022 kwamen 217 vrouwen en meisjes door geweld om het leven. In 80 procent van de gevallen was de dader iemand uit de huiselijke kring. Bij mannen is dat slechts 15 procent. “Het aantal jaarlijkse slachtoffers van femicide is gedurende deze periode niet afgenomen”, schrijft het kabinet.