Friesland staakt ontwikkeling van plannen voor landelijk gebied

Foto: ANP

Het provinciebestuur van Friesland ontwikkelt de plannen voor het landelijk gebied (FPLG) voorlopig niet verder. Het hoofdlijnenakkoord van de aanstaande regering heeft voor te veel onzekerheid gezorgd, staat in een brief aan Provinciale Staten. Gedeputeerde Femke Wiersma baalt hiervan, omdat zij wil “investeren in het landelijk gebied”.

In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is het transitiefonds van 24 miljard euro dat gereserveerd was voor de hervorming van het landelijk gebied geschrapt. Dat bedrag was overigens al onvoldoende om alle plannen van de twaalf provincies te kunnen uitvoeren.

Verder zet Friesland onder meer inspraakavonden niet door. “Hier kunnen we pas weer uitvoering aan geven als er meer duidelijkheid is over het vervolg van het NPLG”, staat in de brief. Wiersma (BBB) verwacht dat na de zomer meer duidelijk is voor de provincies. Dan kan het provinciebestuur zich herori├źnteren.

Friesland krijgt binnenkort 150 miljoen euro voor zogenaamde maatregelpakketten. Dit geld kan worden gebruikt om makkelijk uit te voeren plannen uit het FPLG te realiseren. Wiersma zegt ook verder te gaan met het uitbreiden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de aanpak van de funderingsproblemen in het Friese veenweidegebied, stikstofreductie, de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijn.