Kamer verwerpt moties van wantrouwen tegen PVV-ministers

Foto: ANP

De Tweede Kamer heeft de moties van wantrouwen die de linkse oppositie had ingediend tegen de PVV-ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) verworpen. De coalitiepartijen stemden in een hoofdelijke stemming tegen, net als de leden van de fracties van CDA, SGP, ChristenUnie, FVD en JA21.

De linkse oppositiepartijen zegden het vertrouwen in Faber en Klever op omdat zij vinden dat de ministers niet duidelijk genoeg afstand hebben genomen van omstreden uitspraken in het verleden. DENK en PvdD dienden een motie van wantrouwen in tegen het hele kabinet, dat deze week werd beëdigd, maar die kreeg van geen enkele andere partij steun.

Voor de moties stemden 46 Kamerleden. 103 Kamerleden stemden tegen.