Wat kost een uitvaart?

Laatst geüpdatet op November 5, 2023 door Nils Jansen

Een uitvaart kost in Nederland gemiddeld € 7.500, maar dit bedrag kan sterk variëren afhankelijk van de uitvaartwensen. Een begrafenis of crematie kost tussen de € 7.000 en € 11.000. De kosten van een begrafenis liggen vaak hoger dan de kosten van een crematie, omdat er meer kosten zijn voor het graf en het onderhoud.

Ook bij een kleiner budget is er vaak nog veel mogelijk. In dit artikel geven we een overzicht van de kosten van de verschillende onderdelen van een uitvaart, bespreken we de kosten van een uitvaartdienst zoals de kosten van uitvaartverzorgers en beantwoorden we de belangrijkste vragen over dit belangrijke onderwerp.

Kosten onderdelen van de uitvaart

Een uitvaart bestaat uit verschillende onderdelen, die elk hun eigen kosten met zich meebrengen. De kosten kunnen ook verschillen per uitvaartverzorger, per regio of per kwaliteit. Hieronder geven we een indicatie van de kosten van de belangrijkste onderdelen van een uitvaart, gebaseerd op de informatie van Monuta, DELA en Consumentenbond.

1. Voorbereiding van uitvaart

De voorbereiding van een uitvaart omvat het regelen van alle praktische en administratieve zaken die bij een uitvaart komen kijken, zoals het contact met de nabestaanden, het aangeven van het overlijden bij de gemeente, het aanvragen van de benodigde documenten, het opstellen van een draaiboek, een begroting en een checklist voor de uitvaart.

De kosten voor de voorbereiding van een uitvaart worden meestal berekend als een basistarief of als een uurtarief door de uitvaartondernemer.

Het basistarief ligt gemiddeld tussen de € 1.500 en € 2.000. Het uurtarief ligt gemiddeld tussen de € 75 en € 100.

2. Rouwdrukwerk

Rouwdrukwerk omvat het maken en versturen van rouwkaarten, rouwadvertenties, dankbetuigingen en condoleanceregisters. De kosten voor rouwdrukwerk hangen af van het aantal, het formaat, het ontwerp en de kwaliteit van het drukwerk.

De kosten voor rouwdrukwerk liggen gemiddeld tussen de € 200 en € 500.

3. Laatste verzorging en overbrengen

De laatste verzorging en overbrengen omvat het verzorgen en kleden van het lichaam van de overledene, en het vervoeren van het lichaam naar het mortuarium, de opbaring, de begraafplaats of het crematorium. De kosten voor de laatste verzorging en overbrengen hangen af van de afstand, het tijdstip en het type vervoer dat wordt gebruikt.

De kosten voor de laatste verzorging en overbrengen liggen gemiddeld tussen de € 300 en € 600.

4. Opbaren

Opbaren is het opstellen of tentoonstellen van het lichaam of de kist van de overledene, zodat de nabestaanden afscheid kunnen nemen. Opbaren kan thuis of in een uitvaartcentrum gebeuren.

De kosten voor opbaren hangen af van de duur, de locatie en de benodigde materialen, zoals een koeling, een kist of een baar.

De kosten voor opbaren liggen gemiddeld tussen de € 400 en € 800.

5.Condoleance of avondwake

Een condoleance of avondwake is een bijeenkomst waarbij familie, vrienden en kennissen hun medeleven betuigen aan de nabestaanden. Een condoleance of avondwake kan plaatsvinden in een uitvaartcentrum, een kerk, een zaal of een andere locatie.

De kosten voor een condoleance of avondwake hangen af van de duur, de locatie, het aantal gasten en de catering.

De kosten voor een condoleance of avondwake liggen gemiddeld tussen de € 500 en € 1.500.

6. Rouwvervoer

Rouwvervoer is het vervoer van de kist of de urn van de overledene naar de begraafplaats of het crematorium. Rouwvervoer kan bestaan uit een rouwauto, een rouwkoets, een motor, een fiets, een boot of een ander voertuig.

De kosten voor rouwvervoer hangen af van de afstand, het tijdstip en het type vervoer dat wordt gebruikt.

De kosten voor rouwvervoer liggen gemiddeld tussen de € 200 en € 500.

7. Dag van afscheid

De dag van afscheid is de dag waarop de uitvaartplechtigheid en de begrafenis of crematie plaatsvinden. De kosten voor de dag van afscheid hangen af van de duur, de locatie, het aantal gasten, de catering, de bloemen, de muziek, de sprekers, de rituelen en de foto’s of video’s die worden gemaakt.

De kosten voor de dag van afscheid liggen gemiddeld tussen de € 2.000 en € 4.000.

Wat zijn de kosten voor een uitvaart met klein budget?

Ook als je een klein budget hebt, kun je nog steeds een mooie en waardige uitvaart regelen. Er zijn verschillende manieren om te besparen op de kosten van een uitvaart, zoals:

 • Het vergelijken van verschillende uitvaartondernemers en hun tarieven.
 • Het kiezen voor een eenvoudige kist of urn, of het zelf maken of versieren van een kist of urn.
 • Het kiezen voor een crematie in plaats van een begrafenis, of het kiezen voor een algemeen graf in plaats van een eigen graf.
 • Het kiezen voor een natuurlijke of thuisopbaring in plaats van een opbaring in een uitvaartcentrum.
 • Het kiezen voor een digitale rouwkaart of rouwadvertentie in plaats van een gedrukte versie.
 • Het kiezen voor eigen vervoer in plaats van rouwvervoer.
 • Het kiezen voor een gezamenlijke plechtigheid in plaats van een individuele plechtigheid.
 • Het kiezen voor eigen catering in plaats van professionele catering.
 • Het kiezen voor eigen bloemen, muziek, sprekers, rituelen en foto’s of video’s in plaats van ingehuurde diensten.
 • Het kiezen voor een goedkope of gratis asbestemming, zoals verstrooiing op zee of in de natuur.

De kosten voor een uitvaart met klein budget kunnen variëren tussen de € 1.500 en € 4.000, afhankelijk van de keuzes die je maakt.

Wat kost een uitvaart bij DELA?

De kosten van een uitvaart bij DELA hangen af van het type uitvaartverzekering dat je hebt afgesloten, en van de uitvaartwensen die je hebt. Volgens de website van DELA liggen de gemiddelde kosten van een uitvaart in Nederland rond de € 7.500. DELA biedt drie soorten uitvaartverzekeringen aan: een natura verzekering, een kapitaal verzekering en een combinatie verzekering.

Een natura verzekering vergoedt de standaard diensten en producten die bij een uitvaart horen, zoals de uitvaartverzorger, de kist, het rouwvervoer, de opbaring, de plechtigheid en de begrafenis of crematie.

Een kapitaal verzekering keert een geldbedrag uit waarmee je zelf de uitvaart kunt regelen of betalen. Een combinatie verzekering is een mix van beide: een deel wordt vergoed in natura en een deel wordt uitgekeerd in geld. De kosten van een uitvaart bij DELA variëren dus per verzekering en per situatie.

Wat kost een uitvaart bij Monuta?

De kosten van een uitvaart bij Monuta hangen ook af van het type uitvaartverzekering dat je hebt afgesloten, en van de uitvaartwensen die je hebt. Volgens de website van Monuta liggen de gemiddelde kosten van een uitvaart in Nederland tussen de € 6.500 en € 11.000. Monuta biedt twee soorten uitvaartverzekeringen aan: een natura verzekering en een kapitaal verzekering.

Een natura verzekering vergoedt de standaard diensten en producten die bij een uitvaart horen, zoals de uitvaartverzorger, de kist, het rouwvervoer, de opbaring, de plechtigheid en de begrafenis of crematie.

Een kapitaal verzekering keert een geldbedrag uit waarmee je zelf de uitvaart kunt regelen of betalen. De kosten van een uitvaart bij Monuta variëren dus per verzekering en per situatie.

uitkering overlijden

Hoe werkt de uitkering bij overlijden?

Een uitkering bij overlijden is een geldbedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaanden van de overledene, om hen te helpen met de kosten van de uitvaart of met het levensonderhoud. Een uitkering bij overlijden kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals:

 • Een uitvaartverzekering. Dit is een verzekering die je zelf afsluit om je uitvaart te regelen of te betalen. Je betaalt hiervoor een premie aan de verzekeraar, die bij je overlijden een geldbedrag uitkeert aan je nabestaanden of aan de uitvaartondernemer.
 • Een levensverzekering. Dit is een verzekering die je zelf afsluit om je nabestaanden financieel te ondersteunen na je overlijden. Je betaalt hiervoor een premie aan de verzekeraar, die bij je overlijden een geldbedrag uitkeert aan je nabestaanden of aan een door jou aangewezen begunstigde.
 • Een pensioenregeling. Dit is een regeling die je via je werkgever of via jezelf afsluit om je inkomen na je pensionering te garanderen. Je betaalt hiervoor een premie aan de pensioenuitvoerder, die bij je overlijden een geldbedrag uitkeert aan je nabestaanden of aan een door jou aangewezen begunstigde.
 • Een sociale voorziening. Dit is een regeling die door de overheid wordt aangeboden om mensen met een laag inkomen of vermogen te helpen met hun levensonderhoud. Je betaalt hiervoor geen premie, maar je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen.

De hoogte, de duur en de voorwaarden van de uitkering bij overlijden kunnen verschillen per bron, per situatie en per persoon. Het is daarom verstandig om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de rechten en plichten van elke bron voordat je een keuze maakt.

Wie betaalt de kosten van een uitvaart?

De kosten van een uitvaart worden meestal betaald door de nabestaanden van de overledene, tenzij de overledene zelf een uitvaartverzekering had afgesloten of voldoende geld had nagelaten om de uitvaart te bekostigen. De nabestaanden kunnen dan aanspraak maken op de uitkering of het nalatenschap van de overledene om de kosten te dekken.

Als er meerdere nabestaanden zijn, dan moeten zij onderling afspreken wie de kosten betaalt en hoe zij eventueel de kosten verdelen. Als er geen nabestaanden zijn, of als zij niet in staat zijn om te betalen, dan wordt de uitvaart geregeld en betaald door de gemeente waar de overledene woonde.

Meest gestelde vragen

Wellicht heb je nog een vraag over de kosten van een uitvaart, lees dan verder om alle antwoorden op de meest gestelde vragen te krijgen:

Wie betaalt de uitvaart als er geen geld is?

Als er geen geld is om de uitvaart te betalen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om toch een waardige uitvaart te regelen. Ten eerste kun je proberen om zo veel mogelijk te besparen op de kosten van de uitvaart, door te kiezen voor een eenvoudige en goedkope uitvaart.

Ten tweede kun je proberen om financiële hulp te krijgen van familie, vrienden, kennissen of instanties die bereid zijn om bij te dragen aan de kosten van de uitvaart.

Ten derde kun je proberen om aanspraak te maken op een bijzondere bijstand of een sociale lening van de gemeente waar je woont of waar de overledene woonde. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen of vermogen die geen andere mogelijkheden hebben om de noodzakelijke kosten te betalen.

Is een begrafenis of crematie duurder?

Een begrafenis is over het algemeen duurder dan een crematie, omdat er meer kosten zijn voor het graf en het onderhoud. Een crematie is over het algemeen goedkoper dan een begrafenis, omdat er minder kosten zijn voor de asbestemming en het onderhoud.

De kosten voor een begrafenis of crematie kunnen echter ook afhangen van de persoonlijke wensen, het salaris van begrafenisondernemers en voorkeuren van de overledene of de nabestaanden.

Zo kan een begrafenis goedkoper zijn dan een crematie als er wordt gekozen voor een algemeen graf in plaats van een eigen graf, of als er wordt gekozen voor een goedkope of gratis grafsteen of gedenkteken.

Daarnaast kan een crematie duurder zijn dan een begrafenis als er wordt gekozen voor een luxe urn of sieraad, of als er wordt gekozen voor een dure of bijzondere asbestemming.

Berry van Montfoort
Latest posts by Berry van Montfoort (see all)

Comments

 • No comments yet.
 • Add a comment