Macron krijgt tegengas van Noord-Europa

Foto: ANP

Frankrijk en Duitsland krijgen tegengas in de discussie over verdere economische integratie van de Europese Unie. Een groep van acht noordelijke EU-landen waaronder Nederland betrekt alvast de stellingen. Samen sta je sterker, is het idee erachter.

Op initiatief van minister Wopke Hoekstra (Financiën) hebben de landen een brief naar eurogroepvoorzitter Mario Centeno gestuurd. Daarin zetten zij hun ideeën over de Economische en Monetaire Unie (EMU) uiteen. Nieuwe posities worden echter niet ingenomen.

De vrees bestaat dat Parijs en Berlijn te hard van stapel willen lopen. Vooral de Franse president Emmanuel Macron wil verdere integratie. Het tempo van de hervormingen in de EU moet volgens hem worden opgevoerd. In de brief staan ook punten die door de Duitse regering in Berlijn worden gedeeld.

De acht landen leggen de nadruk op de verantwoordelijkheid van nationale staten. Die moeten eerder gemaakte afspraken nakomen ,,waaronder de Europese begrotingsregels”. Verder moeten nieuwe initiatieven de steun van het publiek hebben en niet leiden tot ,,vergaande overheveling van bevoegdheden naar Europa”.

Ook moet het toekomstige Europees Monetair Fonds (EMF) ,,volledig in handen blijven van de lidstaten”. Het moet de opvolger worden van het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). De aandeelhouders van dit noodfonds zijn nu de ministers van Financiën.

De acht landen spreken elkaar vaker. Het gaat naast Nederland om Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen en Zweden. De aanzet voor deze verklaring kwam tijdens een etentje dat was belegd door Hoekstra.

,,Deze zeven landen vinden net als wij dat sterke economieën leiden tot een sterker Europa. Dat begint op nationaal niveau door het nemen van maatregelen die de weerbaarheid vergroten. Door samenwerking aan te gaan, krijgen deze ideeën meer betekenis”, aldus Hoekstra in een verklaring.

In december kwam de Europese Commissie al met een aantal voorstellen voor versterking en verdieping van de EMU. Nederland liet direct al weten een aantal daarvan niet te zien zitten waaronder het voorstel om een Europese minister van Economische en Financiële Zaken aan te stellen.