Nederland akkoord met extra steun Wereldbank

Foto: ANP

Nederland stemt officieel in met voorstellen van de Wereldbank voor een stevige kapitaalverhoging. Daardoor krijgt het instituut in totaal 13 miljard dollar aan extra geld tot zijn beschikking. De Nederlandse bijdrage komt neer op zo’n 200 miljoen tot 250 miljoen euro.

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft dat in Washington aangekondigd op de voorjaarsvergadering van de ontwikkelingsbank. ,,Hierdoor krijgt de bank meer armslag om de armste landen met kredieten en expertise te ondersteunen. Deze zijn cruciaal om vele miljoenen mensen uit de armoede te tillen’’, aldus de bewindsvrouw.

Nederland is één van de vele aandeelhouders van de Wereldbank die akkoord zijn met de kapitaalinleg. Hieraan ging een lang onderhandelingstraject vooraf. Het plan maakt het mogelijk dat de bank komend decennium ongeveer 100 miljard dollar per jaar aan kredieten kan verstrekken, ruim een derde meer dan zonder het extra geld.

In deze nieuwe aanpak is er ook een grotere rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Kaag, die ook minister van Buitenlandse Handel is, juicht het toe dat de bank nu meer mikt op financiering van projecten met privaat geld.

In ruil voor de kapitaalinleg heeft de Wereldbank op aandringen van vooral Nederland en andere Europese landen tevens zijn ambities op een aantal zaken flink opgeschroefd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de strijd tegen armoede, klimaatverandering en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Nederland draagt overigens op verschillende manieren bij aan de Wereldbank, onder meer via trustfondsen. Jaarlijks gaat het om honderden miljoen euro’s.

De Wereldbank met hoofdkwartier in Washington werd in 1944 opgericht, tegelijk met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw in Europa na de Tweede Wereldoorlog.