Grote ketens rukken op in fitnessbranche

Foto: ANP

Grote ketens winnen terrein in de Nederlandse fitnessbranche. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) krijgen de grootste uitbaters van sportclubs er steeds meer klanten bij, terwijl de middelgrote spelers hun bezoekersaantallen zien afnemen.

In totaal sportten er vorig jaar ruim 2,3 miljoen Nederlanders bij een fitnesscentrum, oftewel een tiende meer dan in 2015. Alleen het marktaandeel van de grote bedrijven nam toe: 47 procent van de beoefenaars sportte bij een van de grote ketens. Twee jaar eerder was hun marktaandeel nog 41 procent. Het aantal filialen van deze grote bedrijven, met meer dan vijftig medewerkers in dienst, groeide van 280 naar 345.

Omzetcijfers tonen een vergelijkbaar beeld. In 2017 zette de fitnessbranche 728 miljoen euro om, tegen 685 miljoen euro in 2015. De groei was vooral te danken aan de tien grootste fitnessbedrijven. De middelgrote bedrijven hadden juist te maken met een stagnerende omzet of krimp. De sector behaalde een positief bedrijfsresultaat van 80 miljoen euro.

In de fitnessbranche werkten vorig jaar zo’n 25.000 mensen. Samen waren ze goed voor ruim 9200 voltijdbanen. Ruim de helft was aan de slag als fitnessinstructeur.