Reorganisatieplannen FNV worden concreter

Foto: ANP

Vakbond FNV is definitief van plan het mes te zetten in het personeelsbestand. Een woordvoerder bevestigt naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant dat er een reorganisatieplan ligt voor de vakbond. Het aantal van vierhonderd banen dat verloren dreigt te gaan, klopt volgens hem echter niet. Maar een concreet aantal wil de zegsman niet geven.

Sowieso wordt er niemand op straat gezet, meent de bond. ,,We hebben nadrukkelijk afgesproken dat er geen gedwongen ontslagen vallen.” Door natuurlijk verloop en zogeheten werk-naar-werktrajecten wil de vakbond het personeelsbestand terugdringen. Bij FNV werken ongeveer 2000 mensen die gezamenlijk bijna 1700 voltijdsbanen vervullen. De vakbond heeft te lijden onder teruglopende ledentallen en een vergrijzende achterban.

Het reorganisatieplan moet nog goedgekeurd worden door de ondernemingsraad en de vakbond voor het FNV-personeel. De FNV-woordvoerder verwacht dat na de zomer definitieve plannen naar buiten kunnen worden gebracht.