Duurzaam ondernemen: dit moet je weten als bedrijf

Foto: Pixabay

De overheid wil dat 100.000 ondernemers in Nederland verplicht gaan melden op welke manier ze energie gaan besparen. De deadline om dit te melden is 1 juli 2019. De Rijksoverheid heeft als doel gesteld dat Nederland in 2050 energieneutraal gebouwd is en de eerste meldplicht is een belangrijke stap in de juiste richting.

De overheid wil dat het bedrijfsleven verduurzaamt. Het gaat hierbij om bedrijven die jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh stroom verbruiken. Het is lastig om dit te controleren. Door een informatieplicht energiebesparing legt de overheid de bewijslast bij de bedrijven zelf. Zodoende weet zij of een bedrijf aan de wet voldoet.

Verduurzamen. Veel bedrijven willen wel, maar weten niet hoe. Ruim tachtig procent ervaart belemmeringen bij duurzaam ondernemen volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel. Vaak ontbreekt het hen aan tijd, geld en de juiste informatie. Ook weten ze vaak niet waar ze terecht moeten voor ondersteuning en zijn ze niet voldoende bekend hoe ze subsidies kunnen aanvragen om te verduurzamen.

Waar begin je?

 Voor veel bedrijven is ledverlichting met bewegingssensoren een goede keuze. Dit is een relatief kleine investering die zich in gemiddeld 3 tot 5 jaar terugverdient. Daarnaast kan je ook met isolatie een boel energie besparen. Door jouw dak, muren, vloer, ramen en leidingen goed te isoleren kan tot wel dertig procent aan warmteverlies voorkomen worden.

Duurzame vloer

De afgelopen jaren worden er steeds meer PVC vloeren op de werkplaats gebruikt. Dergelijke industrievloeren werken isolerend en zijn praktisch, omdat ze in korte tijd gelegd kunnen worden. Kies voor een duurzame vloer, zoals Vekavloeren, die warmte vasthouden en geschikt zijn voor uiteenlopende bedrijfspanden. Ook is het een goed idee een oude cv-ketel te vervangen, want dit zijn energie verspillers. Je kan kiezen voor een HR107-ketel of een warmtepomp. Een andere manier om flink te besparen is met zonregeling. Vraag hiervoor advies aan een erkende installateur, waardoor je zelf geen uitzoekwerk hoeft te doen.

Subsidie aanvragen

 Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van de subsidies die er zijn voor het verduurzamen van je bedrijfspand. Dat is jammer, want voor een aantal maatregelen is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Belangrijke subsidies zijn Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Afschrijving milieu-investeringen (Vamil); Regeling Verlaagd Tarief en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De meeste subsidies vraag je aan via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vraag ook bij de gemeente na of er lokale subsidies beschikbaar zijn.

Energielabel

Tenslotte mogen panden met energielabel D of lager vanaf 2023 geen dienst meer doen als kantoorgebouw.  Ieder pand dat groter is dan 100 m2 moet per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, tenzij de kantoorruimte in één van de uitzonderingscategorieën valt. Energielabel C of hoger zorgt ervoor dat werknemers een gunstiger en comfortabeler werkklimaat krijgen, wat een positief effect heeft op de duurzame inzetbaarheid van werknemers.