‘Dekkingsgraad vooralsnog stabiel in juni’

Foto: ANP

Pensioenfondsen hebben hun financiële positie in juni op peil weten te houden. Volgens advies- en onderzoeksbureau Aon daalde de rente weliswaar, maar compenseerden de rendementen op de beleggingsportefeuilles die tegenvaller.

De gemiddelde dekkingsgraad bleef in juni voorlopig na een flinke terugval in mei stabiel op 104 procent. De graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het gaat al langer niet goed met veel pensioenfondsen. Daardoor kunnen veel pensioenen niet omhoog en dreigen er voor miljoenen Nederlanders in de komende jaren kortingen.

Volgens Aon zijn eventuele kortingen aan het einde van 2019 en 2020, ondanks het pensioenakkoord, nog niet helemaal van de baan. Met name voor de grote fondsen, die door de klappen in mei onder een dekkingsgraad van 100 procent zitten, is dit gevaar nog niet geweken.

De commissie Dijsselbloem kwam bovendien nog met een zwaarwegend advies over de pensioenen die de positie van de fondsen niet makkelijker maakt. Dat betekent dat de rente waarmee de pensioenfondsen rekenen gaat dalen. Voor een gemiddeld fonds betekent dit een daling van de dekkingsgraad van 2,5 procent. Daarnaast zullen de premies gaan stijgen.

Directeur pensioenen van Aon Frank Driessen zegt wel opgetogen te zijn over het pensioenakkoord. “Zonder pensioenakkoord was er tegenslag op tegenslag voor de pensioenfondsen: aanhoudende lage rente, veel onzekerheid op de beurzen en het nieuwe parameterbesluit dat zorgt voor hogere premies en lagere dekkingsgraden. Aan de andere kant is het ons inziens een broos akkoord met nog veel onduidelijkheid.”