Kapitaalpositie verzekeraar Vivat zwakt af

Foto: ANP

Verzekeraar Vivat zag in het afgelopen halfjaar zijn kapitaalpositie verslechteren. De financiële instelling worstelde onder meer met de gedaalde rentes op de financiële markten. Het bedrijfsresultaat kwam wel hoger uit dan een jaar geleden, dankzij betere inkomsten uit een portefeuille met rentederivaten. Vivat spreekt alsnog van een “veerkrachtige prestatie” in een periode waarin het zich voorbereidt op het wisselen van eigenaar.

De verzekeraar komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 in handen van gespecialiseerd verzekeringsbedrijf Athora en branchegenoot NN Group. De voorbereidingen en integratie zijn al begonnen, aldus Vivat. Wel wacht de verzekeraar op een akkoord van toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De kapitaalpositie, de zogeheten Solvency II-ratio, daalde tot 151 procent, vergeleken met 192 procent eind vorig jaar. De instelling wijt de gedaalde solvabiliteit aan de lagere rekenrente waarmee de reële waarde van verplichtingen wordt berekend. Door de daling van rente op de financiële markten, ging de rekenrente omlaag en daarmee de waarde van de verplichtingen omhoog.

De winstgevendheid van Vivat ging wel omhoog. Het bedrijfsresultaat steeg in de eerste zes maanden van het jaar tot 161 miljoen euro, van 115 miljoen euro in dezelfde periode een jaar geleden. Het bedrijfsonderdeel dat schadeverzekeringen aanbiedt deed goede zaken. De verhouding tussen uitkeringen en premies verbeterde in de meetperiode. De premie-inkomsten bij het onderdeel voor levensverzekeringen daalden echter. Volgens Vivat was dat in lijn met de krimp op de particuliere levensverzekeringenmarkt.

De zaken bij de zakelijke levensverzekeringen gingen wat beter; meerdere klanten besloten om te blijven na het verstrijken van hun eerste contract. Onder de streep resteerde 279 miljoen euro, tegen 173 miljoen euro een jaar daarvoor. Het betere resultaat kreeg een steuntje in de rug door kostendiscipline. De kosten, inclusief loonsverhogingen, waren op jaarbasis nagenoeg stabiel, aldus de verzekeraar.