TenneT steekt miljoenen in stroomnet noorden

Foto: ANP

Netbeheerder TenneT trekt 215 miljoen euro uit om het elektriciteitsnetwerk in het noorden van het land uit te breiden. Daardoor moet het mogelijk worden om meer zonne- en windparken aan te sluiten. Ook kijkt TenneT naar het gebruik van de reserveruimte op het elektriciteitsnet om duurzaam opgewekte stroom te kunnen doorgeven.

Door de aanleg van twee nieuwe hoogspanningsstations in Groningen en Drenthe en het vergroten van de capaciteit in tien andere hoogspanningsstations komt er twee gigawatt extra beschikbaar. Dat is genoeg om circa 7 miljoen zonnepanelen of ongeveer vierhonderd windmolens aan te sluiten. De twee nieuwe stations zijn volgens verwachting in 2025 klaar.

Het gebruik van de reserveruimte op het elektriciteitsnet is nu niet toegestaan. Als een ontheffing wordt gegeven om die vluchtstrook van het energienet te gebruiken, komt er direct nog eens 500 megawatt beschikbaar om duurzame energiewinningsprojecten aan te kunnen sluiten. TenneT gaat deze maand een verzoek indienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om zo’n ontheffing te krijgen.