Vestia vraagt andere corporaties weer om hulp

Foto: ANP

Vestia moet opnieuw aankloppen bij andere woningcorporaties voor hulp. Het concern komt 180 miljoen euro tekort voor het nakomen van afspraken over bijvoorbeeld het opkalefateren van sociale huurwoningen. Huurders in Rotterdam, Den Haag en Delft krijgen mogelijk ook te maken met een extra huurverhoging.

Een en ander bevestigt een woordvoerster na berichtgeving in diverse media. Volgens haar zal Vestia andere corporaties dit keer niet vragen om letterlijk geld bij te storten. In plaats daarvan hoopt het concern dat branchegenoten willen helpen door huurwoningen of projecten over te nemen. In een aangepast verbeterplan stelt de corporatie daarnaast voor om huren in 2021 en 2022 met 0,5 procent extra te verhogen bovenop de inflatie.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Andere woningcorporaties moesten eerder al bijspringen om Vestia overeind te houden.