‘Stelsel van letselschade moet op de schop’

Foto: ANP

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding moet worden herzien. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de eerder door CDA, PvdA en SP ingediende initiatiefnota over de behandeling van letselschades. De brancheorganisatie pleit voor een meer gestandaardiseerd systeem waarbij de verzekeraar van het slachtoffer de schade afhandelt en niet de verzekeraar van de tegenpartij.

In het huidige stelsel spelen volgens de belangenvereniging te veel factoren, belangen en partijen een rol bij de berekening van de schade. Daardoor zijn er veel experts nodig. Vaak is ook veel tijd nodig om de schade vast te stellen en tot overeenstemming te komen.

Het moet wat het Verbond betreft vooral vlotter en minder complex. Het slachtoffer moet daarbij meer centraal komen te staan en zich tot zijn eigen verzekeraar kunnen wenden. Door een stelsel in te voeren met verschillende categorieën van letselschades zouden slachtoffers in vergelijkbare situaties ook gelijk worden behandeld.

Vooruitlopend op de publicatie van een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de oorzaak van langlopende letselschades, wil de verzekeringssector samen met ketenpartners met concrete verbetervoorstellen komen.