Meer koeien de wei in

Foto: ANP

In Nederland mogen steeds meer melkkoeien de wei in. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was er vorig jaar voor het derde jaar op rij sprake van een stijging.

Van de in totaal 1,6 miljoen koeien stond 71 procent in 2018 wel eens in het weiland. Dat betekent een toename van 3 procentpunt op jaarbasis. Het CBS benadrukt dat het gaat om voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2019.

Het aantal bedrijven dat de weidegang toepast is net als de afgelopen jaren gestegen. Van de melkveebedrijven houdt circa een vijfde de koeien het hele jaar op stal. Het gaat dan met name om grotere bedrijven. Bij een beperkt aantal melkveeboeren mag een deel van de koeien naar buiten. De overgrote meerderheid van de veeboeren (77 procent) laat alle koeien de wei in.

Het CBS merkt op dat koeien wel minder tijd in de buitenlucht krijgen. Dat komt volgens het CBS mede door de ‘deelweidegang’ en schaalvergroting. In Noord- en Zuid-Holland staan koeien de meeste uren in de wei.