Meer winst voor moederbedrijf SNS ondanks lage rente

Foto: ANP

De Volksbank heeft zijn winst afgelopen jaar licht opgevoerd, ondanks de moeilijke marktomstandigheden door de lage rente. Het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank slaagde erin de kosten wat terug te dringen. Ook was sprake van een groei met betaalrekeningen, hypotheken en toevertrouwd spaargeld.

De nettowinst kwam uit op 275 miljoen euro, wat neerkomt op een groei van 3 procent vergeleken met een jaar eerder. De totale baten stonden wel onder druk, vanwege het teruglopen van de rente-inkomsten. Een en ander betekent dat de bank over 2019 een dividend van 165 miljoen euro kan uitkeren aan de Nederlandse staat. Een jaar terug ging het nog om 161 miljoen euro. Ook kwam het concern vorig jaar met een eenmalige kapitaaluitkering van 250 miljoen euro vanwege goede prestaties in de afgelopen jaren.

Het concern is sinds de nationalisatie van het oude SNS Reaal in 2013 in handen van de Nederlandse staat. De Volksbank kijkt nu weer naar mogelijkheden om op eigen benen te staan. Dit moet later dit jaar leiden tot een nieuw strategisch plan. Besluiten over de verzelfstandiging zijn evenwel niet aan de bank zelf, maar aan de regering in Den Haag.