Werkgevers en gemeenten pleiten voor nationaal stikstofakkoord

Foto: ANP

De stikstofproblematiek in Nederland kan alleen worden opgelost met afspraken die steun vanuit de hele maatschappij krijgen. Nu staan verschillende belangengroepen nog recht tegenover elkaar in het stikstofdebat, constateren werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze dringen er bij premier Mark Rutte op aan te ijveren voor een breed gedragen nationaal stikstofakkoord.

De problemen ontstonden vorig jaar. Toen verklaarde de Raad van State het Nederlandse beleid om de schade van stikstofneerslag op natuurgebieden te beperken ongeldig. Bouwprojecten kwamen stil te liggen en boeren zagen hun uitbreidingsplannen gedwarsboomd. Ontevredenheid mondde uit in massale protesten op het Malieveld.

“Mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van de natuur botsen met mensen die een woning willen, de ene groep van ondernemers voelt zich achtergesteld bij de andere”, schetsen VNO-NCW en de VNG de spanningen in een brief aan Rutte. Ze willen dat hij een akkoord sluit met groeperingen die de gevoelens van de gehele bevolking zo goed mogelijk vertolken. Daarbij moet het verhelpen van frustraties op de korte termijn worden gecombineerd met een strategie voor de lange termijn.