CPB schetst mogelijke gevolgen coronacrisis voor economie

Foto: ANP

Het Centraal Planbureau (CPB) laat donderdagochtend zien wat de mogelijke gevolgen zijn van alle coronamaatregelen voor de Nederlandse economie. Aan de hand van een aantal scenario’s wordt geschetst wat de effecten kunnen zijn op de groei, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën.

Het CPB publiceerde begin deze maand nog een nieuwe raming waarin de economie dit jaar en in 2021 zou blijven groeien. Maar daarin was nog geen rekening gehouden met de impact van het coronavirus, dat toen net de kop had opgestoken in Nederland. Het ligt voor de hand dat die schatting in de prullenbak kan.

Gezien de ongekende schaal waarop bedrijven sindsdien de deuren hebben moeten sluiten, lijkt een flinke terugval inmiddels onafwendbaar. Om te voorkomen dat daardoor bedrijven omvallen en talloze banen verloren gaan, heeft de overheid een groot steunpakket aangekondigd dat tientallen miljarden gaat kosten.

Het CPB heeft ook doorgerekend wat de gevolgen van die steunmaatregelen zijn voor de staatsschuld. De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag met het kabinet over de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de economie en de overheidsfinanciën.