Thuiswerkers steeds tevredener over hun werksituatie

Foto: ANP

Sinds het begin van de coronamaatregelen zijn thuiswerkers tevredener geworden over de manier waarop ze vanuit huis kunnen werken. Dat melden Nationale-Nederlanden en HR-bedrijf Crunchr op basis van een onderzoek onder bijna 2000 thuiswerkers. Aan het begin van de lockdown zei 83 procent goed vanuit huis te kunnen werken, eind mei is dat 90 procent.

Ook zijn mensen die vanuit huis werken steeds positiever over hun productiviteit. Begin april vond 34 procent van de respondenten dat thuiswerken een negatieve invloed had op hun productiviteit. Aan het einde van het onderzoek was dat nog maar 21 procent.

Voor werkgevers is het cruciaal om hun thuiswerkende werknemers maatwerk te bieden, stellen Nationale-Nederlanden en Crunchr. De ondersteuning die werknemers wensen, hangt namelijk af van leeftijd en thuissituatie. Zo zeggen millennials sociale interactie te missen. Ook worstelt één op de drie van hen met de mentale gezondheid door thuiswerken. Werknemers van 55-plus hebben vooral baat bij technische ondersteuning en alleenstaanden vinden samenwerkingstools het meest belangrijk. Thuiswerkers met kinderen hebben vooral behoefte aan flexibele werktijden.

Kiest de werkgever voor een maatwerkaanpak, met bijvoorbeeld vier thuiswerk-‘pakketten’ voor verschillende groepen werknemers, dan is 68 procent daarmee tevreden. Bij een one-size-fits-allaanpak is 48 procent van de onderzochte thuiswerkers tevreden.