Europese Commissie bekijkt onderhandelingen voor zelfstandigen

Foto: ANP

De Europese Commissie gaat uitzoeken of de concurrentieregels in de EU een belemmering vormen voor onderhandelingen tussen zelfstandigen. De commissie wil dat niet alleen werknemers, maar ook zelfstandigen hun arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren door middel van het sluiten van collectieve overeenkomsten.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde eerder al dat collectieve onderhandelingen tussen werknemers niet binnen de EU-concurrentieregels vallen. Voor zelfstandigen ligt dat anders, omdat zij volgens het EU-mededingingsrecht als ondernemingen worden beschouwd. Als zij gezamenlijk onderhandelen zou dat als kartel of verboden prijsafspraken kunnen worden gezien.

De Europese Commissie beoordeelt nu of het nodig is maatregelen op EU-niveau te nemen om de problemen aan te pakken die door deze situatie ontstaan. Collectieve overeenkomsten zorgen ervoor dat de mogelijkheid wordt ingeperkt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Zo wordt voorkomen dat een opdrachtgever zo laag biedt, dat niet voldaan kan worden aan de minimum arbeidsvoorwaarden.

Belanghebbenden uit de publieke en private sector worden uitgenodigd om mee te denken.