Nieuwe voorzitter VNO-NCW noemt crisisaanpak overheid genereus

Foto: ANP

De crisisaanpak van de Nederlandse overheid is genereus. Uiteraard is niet iedere ondernemer geholpen met het pakket dat nu voorligt, maar het totale pakket ziet er goed uit. Dat zei Ingrid Thijssen, de nieuwe voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW. Ze nam dinsdag die rol officieel over van haar voorganger Hans de Boer.

Thijssen had haar eerste afspraak buiten Den Haag met het Miljoenenontbijt in Rotterdam. VNO-NCW houdt ieder jaar in verschillende regio’s deze netwerkbijeenkomsten daags na de presentatie van de Miljoenennota. Naast Thijssen schoven onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag aan bij de ontbijtsessie.

Dat Thijssen in crisistijd begint aan een nieuwe baan, gaf haar een dubbel gevoel. Enerzijds had ze er veel zin in. “Het is fantastisch om ondernemers te kunnen helpen”, zei ze. Anderzijds benadrukte ze de moeilijke situatie van nu, waar ondernemers worstelen om de crisis door te komen. “Mensen verliezen hun baan en ik begin aan een nieuwe.”

Volgens Thijssen is er een grote behoefte om mensen van werk naar werk te begeleiden. De vraag is daarbij vooral hoe dat te organiseren valt voor met name het midden- en kleinbedrijf. De gemeente Rotterdam heeft voor die opgave eerder een speciaal fonds ingesteld, werd nog maar eens benadrukt.

Verder werd gewezen op de energietransitie waar veel bedrijven voor staan. Volgens Thijssen staan jongeren nog niet te springen om aan de slag te gaan bij de “oude sectoren die niet zo sexy zijn”, terwijl die bedrijven juist voor een grote opgave staan. Zeker als het gaat om bedrijven die nog een sterke hang hebben naar fossiele energie.

Thijssen vindt het klimaatvraagstuk in het algemeen een lastige. Vooral omdat ondernemers, met name de kleinere, wel willen maar geen toegang hebben tot financiƫle middelen. Ook minister Kaag benadrukte dat alles wat moet worden gedaan, duurzamer moet gebeuren.

Thijssen is de eerste vrouwelijke voorzitter van de werkgeversorganisatie. Ze was hiervoor topvrouw van netwerkbeheerder Alliander en onder meer commissaris van het Havenbedrijf Rotterdam. Ook was zij directievoorzitter van NS Reizigers. Tijdens het Miljoenenontbijt werd haar gevraagd naar haar band met Rotterdam. Ze wees niet alleen op haar havencommissariaat, maar benadrukte ook dat de mentaliteit van de stad, geen woorden maar daden, haar in het bijzonder aanspreekt.

De afgelopen maanden was Thijssen overigens al betrokken bij VNO-NCW. Vanwege de crisis bleef haar voorganger iets langer aan. Thijssen liep in die periode al mee met De Boer. Haar belangrijkste doel is om Nederland toekomstbestendig te maken op het gebied van arbeidsmarkt, energietransitie en digitalisering. Van haar voorganger heeft ze in ieder geval geleerd dat de er een verschil is tussen de politieke werkelijkheid en de werkelijke werkelijkheid voor ondernemers.