DNB: nog geen grote betalingsproblemen bij banken door crisis

Foto: ANP

Nederlandse banken merken nog geen grote betalingsproblemen bij klanten vanwege de coronacrisis. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) zijn financiële instellingen de eerste fase van de crisis goed doorgekomen en verwachten zij dat het overgrote deel, zo’n 96 procent, van de uitstaande leningen zal worden afgelost.

In totaal hebben Nederlandse banken op dit moment voor bijna 1900 miljard euro aan leningen uitstaan. Over 50 miljard euro van deze leningen gaven banken betalingsuitstel, wat concreet neerkomt op een bedrag van ruim 3 miljard euro. Klanten kregen hierdoor tijd om de directe gevolgen van de lockdownmaatregelen in kaart te brengen, zonder het risico te lopen om als wanbetaler geregistreerd te worden.

Na afloop van het uitstel wordt van deze klanten weer verlangd dat zij de rente en/of aflossing op de lening betalen. Daarbij wordt gekeken of zij dat ook kunnen. Voor het grootste deel van deze klanten (69 procent) worden geen problemen verwacht. Maar bij 29 procent van de klanten worden wel problemen voorzien en bij 2 procent zijn deze al opgetreden, aldus de centrale bank.

Om eventuele verliezen op leningen op te vangen troffen banken voorzieningen. DNB zegt dat het voorzieningenniveau in de eerste helft van dit jaar is gestegen met 2 miljard euro. De centrale bank stelt dat ervaringen uit vorige crises leren dat het traag erkennen van betalingsproblemen het economisch herstel belemmert. Daarom worden banken opgeroepen tot grotere inzet om betalingsproblemen tijdig onder ogen te zien en hiervoor voorzieningen te treffen. De structureel lage winstgevendheid van banken, bijvoorbeeld door het lage renteniveau, vormt hierbij volgens DNB wel een uitdaging.

De centrale bank denkt dat komend jaar als gevolg van de coronacrisis de banken met hogere verliezen op leningen te maken kunnen krijgen, omdat door de steunmaatregelen van de overheid de volle impact voor banken vertraagd naar voren komt. “De eerste schok werd opgevangen door de steunmaatregelen, maar de keerzijde is dat de negatieve effecten later zullen komen”, zegt DNB-toezichtdirecteur Frank Elderson. Hij roept banken dan ook op goed te kijken naar het leningenboek en nauw contact te houden met klanten over problemen.