CBS: ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020

Foto: ANP

Het aantal bijstandsontvangers is vorig jaar met ruim 3 procent toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het voor het eerst sinds 2016 dat het aantal bijstandsontvangers in een jaar per saldo groeide. Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het sterkst.

Eind december hadden 429.000 personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit waren er ruim 14.000 meer dan een jaar eerder. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals die op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die in maart 2020 is gestart vanwege de coronacrisis, zijn niet meegeteld door het CBS.

Onder jongeren tot 27 jaar was de toename naar verhouding het sterkst. Eind december telde deze leeftijdsgroep bijna 12 procent meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Dit zijn ruim 4000 personen. Zowel onder de 27- tot 45-jarigen als 45-plussers was de relatieve stijging minder sterk. Bij de 27- tot 45-jarigen kwam deze uit op iets meer dan 4 procent, bij de 45-plussers op bijna 2 procent. In aantallen ging het om respectievelijk ruim 6000 en bijna 4000 bijstandsgerechtigden.

Het aantal bijstandsontvangers met een migratieachtergrond nam vorig jaar naar verhouding meer toe dan het aantal ontvangers met een Nederlandse achtergrond. Zowel onder personen met een westerse als een niet-westerse migratieachtergrond was het aantal bijstandsgerechtigden ruim 4 procent hoger. Absoluut ging het om respectievelijk bijna 2000 en bijna 9000 personen. Onder de bijstandsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond bedroeg de toename ten opzichte van een jaar eerder ruim 2 procent, oftewel 4000 personen, aldus het CBS.