Duurdere benzine stuwt Nederlandse inflatie

Foto: ANP

Nederlanders waren in maart in doorsnee 1,9 procent meer kwijt dan een jaar eerder voor de producten en diensten die ze kochten. Daarmee steeg de inflatie licht ten opzichte van februari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kwam vooral doordat benzine en andere brandstoffen duurder waren dan een jaar eerder, toen olieprijzen door de coronacrisis hard daalden.

Motorbrandstoffen waren vorige maand bijna 11 procent duurder dan in maart 2020, terwijl ze in februari op jaarbasis met maar 0,7 procent stegen. Die prijzen worden mede bepaald door de olieprijzen op de wereldmarkt. De prijs voor een vat Brentolie, een internationale standaard voor aardolie, kelderde in maart vorig jaar nog naar een prijs van 34,48 dollar doordat er minder brandstof nodig was voor vliegen, autorijden en de industrie. Vorige maand lag de prijs per vat alweer op 65,65 dollar vanwege de vooruitzichten op economische groei.

Ook duurdere kleding droeg bij aan de inflatie. Daarnaast waren energieprijzen weliswaar lager dan een jaar eerder, maar was die daling minder groot dan in februari. Voedingsmiddelen waren juist iets goedkoper dan een jaar eerder.

De volgens Europese meetmethoden geharmoniseerde inflatie bedroeg volgens het CBS 1,9 procent, gelijk aan die in februari. Daarmee steeg het Nederlandse gemiddelde prijspeil harder dan in de eurozone, waar de inflatie 1,3 procent was.