Verlenging steunpakket kost kabinet 6 miljard extra

Foto: ANP

De verlenging van het steunpakket kost de schatkist 6 miljard euro extra. De duurste maatregel is het verlengen van de loonsubsidieregeling NOW (2 miljard euro). In totaal kostten de steunregelingen in de coronacrisis tot nu toe ongeveer 80 miljard, melden de ministers die de verlenging aankondigen.

De steunregelingen worden met drie maanden verlengd, tot het einde van september. Het huidige steunpakket zou eerst op 1 juli aflopen. Ook worden de mogelijkheden om steun te krijgen voor met name grote ondernemingen wat verruimd.

Zo wordt de vastelastenregeling niet meer als omzet berekend bij het vaststellen van de loonsubsidie NOW. De hoogte van de NOW is afhankelijk van het omzetverlies, maar in eerste instantie moest de ontvangen TVL wel nog bij de omzet worden opgeteld. Daardoor viel de NOW vaak lager uit, omdat het omzetverlies door de steun op papier minder groot was.

Voor de NOW 3 en 4 (de loonsubsidie over de periode vanaf oktober 2020) geldt dit dus niet meer. Ondernemers die van beide regelingen gebruikmaakten vonden het vaak “onrechtvaardig” dat de TVL kon zorgen voor een lager bedrag aan loonsubsidie.

Met name grote winkelbedrijven klaagden dat zij minder steun kregen dan kleinere ondernemers in dezelfde branche, doordat een maximum geldt voor de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). Dat plafond wordt nu voor grote bedrijven verdubbeld naar 1,2 miljoen euro vanaf het tweede kwartaal.

Het kabinet wil zoveel mogelijk bedrijven die in de kern gezond zijn helpen de crisis door te komen. Aan de andere kant is het ook een risico om te lang door te gaan met steunmaatregelen, omdat die de normale economische ontwikkeling moeilijker maken. “Een lastig dilemma”, aldus minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Het kabinet doet ook een klemmend beroep op bedrijven om alleen gebruik te maken van steun als dat echt nodig is. “De steun is nadrukkelijk bedoeld voor bedrijven die nog worstelen met de coronamaatregelen, als laatste steun in de rug”, aldus minister Wopke Hoekstra (FinanciĆ«n).

Nu bijvoorbeeld winkels, terrassen en sportscholen weer open zijn, en er langzaamaan steeds meer mogelijk wordt, kunnen volgens Hoekstra veel bedrijven alweer op eigen kracht inkomsten genereren. “Het is voor iedereen beter om het zelf weer te doen”, vindt hij.

De regelingen die bedrijven helpen makkelijker aan krediet te komen, worden tot het eind van het jaar verlengd. De steun aan de cultuur en sport wordt nog een kwartaal doorgezet, evenals de regelingen voor de land- en tuinbouw. Voor dierentuinen is 42,5 miljoen uitgetrokken omdat zij in het tweede kwartaal de deuren nog een tijdje dicht moesten houden. Vanaf juni kunnen ondernemers die met traditionele charterjachten werken (de zogenoemde bruine vloot) specifieke steun aanvragen over de periode 1 april tot 31 december 2020.