‘Werven personeel wordt lastiger, maar heeft minder prioriteit’

Foto: ANP

Bedrijven steken minder energie in het aantrekken van nieuwe mensen, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt steeds verder toeneemt. Uit jaarlijks onderzoek door adviesbureau Berenschot onder ruim 2100 hr-professionals in Nederland blijkt dat de prioriteit van de afdeling personeelszaken vooral ligt bij de ontwikkeling, motivatie en inzetbaarheid van personeel. Daarnaast gaat het om gezondheid en verzuim.

Op plek drie van de prioriteitenlijst volgt werving en selectie, dat daarmee in vergelijking met een jaar eerder een plaats inleverde. De verwachting is dat de aandacht hiervoor volgend jaar nog verder terugloopt. De onderzoekers noemen dit opvallend omdat in bijna alle sectoren het aantrekken van nieuwe mensen steeds ingewikkelder wordt. Ook uitkeringsinstantie UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek reppen van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Volgens het onderzoek is de noodzaak van en aandacht voor werving en selectie nog minder bij bedrijven die de afgelopen periode geholpen werden door de overheid om door de crisis te komen via de zogeheten NOW-loonsteunregeling.

Oorzaak van de “verslapte” aandacht voor het aantrekken van mensen is mogelijk dat bedrijven aangeven minder moeite te hebben met het vinden van nieuwe medewerkers. Vorig jaar gaf 70 procent aan het vinden van nieuwe personeel lastig te vinden. Inmiddels is dit 54 procent. Voor de onderzoekers is dit best een verrassende uitkomst. “Toch moeten we niet vergeten dat meer dan de helft van het Nederlandse bedrijfsleven werven nog steeds als iets zeer complex ziet”, zo klinkt het.

Verder geven bedrijven ook aan het behouden van mensen minder lastig te vinden. Dit is voor een op de vijf bedrijven een uitdaging, waar dat een jaar eerder een op de drie was. Mogelijke oorzaak van deze daling is dat personeel in tijden van corona juist voor zekerheid van de huidige functie kiest. Dit zorgde er ook voor dat bedrijven minder moeite deden om personeel te behouden. De grootste uitdaging bij het vinden van personeel ligt bij de functies ICT en techniek en onderhoud.