‘Oorzaak van veel stalbranden niet te achterhalen’

Foto: ANP

Afgelopen jaar waren er 54 stalbranden in Nederland. Van bijna de helft daarvan was door de hevigheid van de brand de oorzaak niet meer te achterhalen, stelt het Verbond van Verzekeraars dat voor het eerst een risicomonitor over stalbranden opstelde.

Van de 29 gevallen waar wel een oorzaak te vinden was, waren werkzaamheden of het elektrische systeem in de stal de bron van de brand. Het Verbond van Verzekeraars probeert al langere tijd in samenwerking met de overheid, brandweer en landbouworganisatie LTO Nederland het aantal stalbranden terug te dringen.

Eerder dit jaar kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport over stalbranden. Een van de aanbevelingen daaruit was betere inzichten over stalbranden te krijgen zodat er actief gewerkt kan worden om de branden en de gevolgen daarvan te verminderen. Daar moet de risicomonitor bij helpen.

Zo blijkt dat hokdieren vaker bij een brand om het leven komen dan graasdieren. De overlevingskans van de dieren heeft onder meer te maken met hoe de stallen zijn gebouwd en wat er nog gedaan kan worden zodra er brand uitbreekt, stelt het Verbond van Verzekeraars. Die wil daarom ook andere factoren zoals bouwmaterialen en hoe snel er geblust werd, meenemen in toekomstige rapportages.