Voorstel EU-grensheffing voor ‘vieze’ producten is wereldprimeur

Foto: ANP

De Europese Commissie stelt de EU-regeringen voor een CO2-grensheffing in te voeren voor producten uit landen waar minder strenge milieueisen gelden. Als de lidstaten en het Europees Parlement daarmee akkoord gaan, is de speciale milieubelasting per 2026 een wereldprimeur.

De maatregel is deel van een groot pakket wetsvoorstellen om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Het dagelijks EU-bestuur heeft veertien sectoren op het oog die in aanmerking komen voor de heffing, maar wil beginnen met het aanpakken van staal, aluminium, cement, kunstmest en elektriciteit. Die sectoren produceren veel CO2, en daarop zijn ze gemakkelijk af te rekenen omdat ze niet werken met een ingewikkelde productieketen met tal van deelprocessen en -bewerkingen.

De heffing moet Europese bedrijven die onder het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) vallen en voor hun CO2-uitstoot moeten betalen, beschermen tegen concurrentie uit landen waar dat niet hoeft. Europese importeurs moeten volgens het voorstel digitale certificaten kopen die overeenkomen met de koolstofprijs die voor het product zou zijn betaald als het in de EU zou zijn geproduceerd. Voor producten uit een land waar wel enige vorm van klimaatambitie is kunnen importeurs korting krijgen op de certificaten die ze moeten kopen.

Daarnaast wil de commissie het ontmoedigen dat Europese fabrikanten hun productie verhuizen naar minder veeleisende landen op milieugebied.