Hunkemöller verwacht 4,8 miljoen euro coronasteun terug te betalen

Foto: ANP

Lingerieketen Hunkemöller heeft in 2020 een lagere omzet geboekt dan een jaar eerder, maar wist de schade van de gedwongen winkelsluitingen tijdens de coronapandemie beperkt te houden. Doordat het omzetverlies minder groot is dan gevreesd, zet de winkelketen bijna 5 miljoen euro aan ontvangen coronasteun apart om terug te betalen aan de Nederlandse overheid.

In het gebroken boekjaar, dat liep tot 31 januari 2021, verkocht Hunkemöller voor 458,8 miljoen euro aan beha’s, ondergoed en nachtkleding, meldt het bedrijf in zijn jaarverslag. Dat was 12 procent minder dan in het voorgaande jaar, waarmee een einde kwam aan een decennium waarin de verkoopcijfers jaar op jaar hoger uitvielen.

Toen de eerste besmettingsgolf zich in Europa had aangediend, sneed Hunkemöller stevig in de kosten. De keten kwam met veel verhuurders tot een overeenkomst om tijdens lockdowns maar de helft van de verschuldigde huur te betalen. Tegelijkertijd deed het bedrijf een beroep op alle mogelijke vormen van overheidssteun.

In totaal ontving Hunkemöller 16,1 miljoen euro steun van de landen waarin de keten actief is. In Nederland maakte de overheid 6,3 miljoen euro over in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, kortweg NOW-regeling, waarmee bedrijven lonen konden doorbetalen bij aanzienlijke omzetverlies. Daarvan is nu 4,8 miljoen euro gereserveerd voor terugbetaling, omdat Hunkemöller in bepaalde periodes waarschijnlijk niet voldeed aan de voorwaarden. Dat bedrag kan nog hoger uitvallen.

Doordat alle fysieke winkels gesloten bleven, verkocht Hunkemöller in rap tempo meer lingerie online. De verkopen van de eigen webshop stegen met ruim 82 procent en de totale onlineomzet nam toe tot ruim 140 miljoen euro, tegenover 89,4 miljoen euro een jaar eerder. Gelijktijdig met het digitale succes sloot Hunkemöller 32 winkels, terwijl er maar negen nieuwe openden. Het bedrijf verwacht ook de komende jaren meer winkels te sluiten dan nieuwe te openen. Daarbij kijkt het bedrijf vooral in thuismarkt Nederland, Duitsland en België kritisch naar het winkelbestand.

Hunkemöller sloot het afgelopen boekjaar af met een fiks verlies. Het verlies voor aftrek van belastingen en financiële posten bedroeg 2,5 miljoen euro. Maar na aftrek van alle financiële onkosten, zoals rentebetalingen van bijna 40 miljoen euro, zette het bedrijf een nettoverlies van 42,9 miljoen euro in de boeken.

Dergelijke verliezen bij het bedrijf, dat sinds eind 2015 in handen is van investeerder Carlyle, trekken al enige tijd de aandacht van de Belastingdienst. Die beschuldigde de vorige eigenaar, het Franse PAI, ervan Hunkemöller met zulke dure leningen op te zadelen dat er geen of nauwelijks belastbare winst overbleef. Afgelopen vrijdag gaf de Hoge Raad de Belastingdienst gelijk en oordeelde dat PAI inderdaad misbruik van het recht had gemaakt met de constructie, zo meldde het Financieele Dagblad.

Maar ook onder de vleugels van Carlyle houdt Hunkemöller de Belastingdienst bezig, zo staat in het jaarverslag. De fiscus onderzoekt op dit moment de kosten rond de overname door Carlyle van een BV die opging in Hunkemöller International en de ophoging van het de schulden voor de lingerieketen in april 2017. In dat jaar sloot het bedrijf voor 155 miljoen euro aan extra leningen af, waaronder een een krediet van 80 miljoen euro voor 9 procent rente. De Belastingdienst wilde niet reageren op vragen over specifieke gevallen.