CPB komt met nieuwe ramingen voor Nederlandse economie

Foto: ANP

Het Centraal Planbureau (CPB) komt vrijdag met de eerste versie van zijn Macro-Economische Verkenning. Daarin geeft de belangrijke adviseur van het kabinet weer een nieuwe inschatting van het tempo van het herstel uit de coronacrisis. Ook komen er voorspellingen over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de koopkracht en de overheidsfinanciën en de werkloosheid.

In juni gaf het CPB aan dat de Nederlandse economie zich sneller leek te herstellen dan eerder voorzien, terwijl het aantal coronabesmettingen afnam en de vaccinatiegraad toenam. Voor dit jaar ging de juniraming uit van 3,2 procent economische groei, gevolgd door een plus van 3,3 procent volgend jaar.

Maar later namen de coronabesmettingen weer flink toe, vandaar dat er voor bijvoorbeeld de horeca nog steeds beperkende coronamaatregelen gelden. Het kabinet heeft daarbij al aangekondigd dat discotheken en nachtclubs langer coronasteun zullen krijgen omdat ze op zijn vroegst in november weer open mogen.

De raming dient als uitgangspunt voor de onderhandelingen over de rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. Maar op dit moment is het kabinet demissionair en het ziet er niet naar uit dat er in september al een nieuw kabinet is. De verwachting is daarom dat er geen grote koerswijzigingen zullen worden aangekondigd.

CPB-directeur Pieter Hasekamp stelde eerder dat er zeker niet bezuinigd hoeft te worden, maar het zou ook belangrijk zijn om niet al te uitbundig te zijn met betrekking tot de overheidsuitgaven in de komende jaren. Hij wees er ook al op dat er nog belangrijke dossiers liggen die aangepakt moeten worden, onder meer het hervormen van de arbeidsmarkt. Bij de vorige raming in juni stipte het CPB verder aan dat de loongroei bij veel bedrijven komende tijd nog wat achter blijft. Bij ongewijzigd beleid zou de koopkracht volgend jaar wat teruglopen.