Cedris: weer minder mensen met ondersteuning aan het werk

Foto: ANP

Het aantal mensen dat met ondersteuning aan de slag is daalt. Dat blijkt uit een analyse van Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Het totaal aantal mensen dat binnen de Wet sociale werkvoorziening en de regelingen de banenafspraak en beschut werk aan de slag was, daalde in 2020 met ruim 4400. De dalende trend lijkt zich ook dit jaar door te zetten.

Volgens Cedris staat de ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt in groot contrast met de grote vraag naar werknemers. Zo’n 60 procent van de werkgevers wil mensen met een ondersteuningsbehoefte graag inzetten, maar door allerlei belemmeringen lukt dat slechts bij één op de acht van de werkgevers. Volgens de organisatie is het van belang dat drempels worden weggenomen. Cedris pleit onder andere voor het investeren in sociale ontwikkelbedrijven, betere begeleiding van werkgevers en werknemers en een gericht scholingsaanbod.

Cedris doet een dringend appèl op de politiek en het nieuwe kabinet om de komende jaren extra te investeren in de inclusieve arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat de toeleiding naar werk en de begeleiding die nodig is om mensen aan het werk te helpen en te houden voor iedereen beschikbaar is.

Volgens vakbond FNV zorgt de “slepende formatie” ervoor dat de oplossingen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen uitblijven. “Het is hoog tijd dat het kabinet hier serieus werk van maakt, demissionair of niet”, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV. “In een arbeidsmarkt die schreeuwt om medewerkers is dit echt onbegrijpelijk. We hebben eind 2019 al geconstateerd dat de Participatiewet in de huidige vorm niet werkt. We zijn straks twee jaar verder. Mensen die recht op ondersteuning hebben bij het zoeken naar werk krijgen dat niet altijd.”

FNV wijst erop dat er al anderhalf jaar een plan klaar ligt om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar en tijdens werk, waarvoor ook steun was van een meerderheid van de Tweede Kamer. Jong wil dat plan terugzien in het regeerakkoord. “Er is nu lang genoeg getreuzeld. We laten deze mensen al te lang in de steek”, aldus Jong.