Paul Rosenmöller treedt toe tot bestuur van pensioenfonds ABP

Foto: ANP

Paul Rosenmöller (65) neemt per 1 december zitting in het bestuur van ambtenarenpensioenfonds ABP. De GroenLinks-politicus neemt de plek in van de vertrokken Jan van Zijl.

Voorzitter Corien Wortmann van ABP prijst onder meer de brede bestuurlijke en toezichthoudende ervaring van Rosenmöller. Daarnaast heeft hij volgens haar een goed gevoel voor de ‘maatschappelijke omgeving’ van ABP. “Dat komt goed van pas gezien de uitdagingen waar ABP voor staat, zowel in ons beleid als in de relatie met deelnemers, werkgevers, sociale partners en andere partijen”, zegt ze.

Rosenmöller is momenteel onder andere lid van de Eerste Kamer namens GroenLinks. Voor die partij zat hij eerder ook jarenlang in de Tweede Kamer. Eerder was hij onder meer vakbondsbestuurder en programmamaker voor de IKON. Ook hanteert Rosenmöller de voorzittershamer bij de VO-raad, voor scholen in het voortgezet onderwijs. Eerder was hij ook lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Rosenmöller zegt graag bij te dragen aan een nieuwe pensioenregeling, waarbij deze ook begrijpelijk moet zijn voor deelnemers. Daarnaast wil hij een actieve bijdrage leveren aan de duurzame koers van ABP met behoud van rendement. ABP besloot onlangs om te stoppen met beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gasconcerns. Het pensioenfonds kondigde dit aan nadat diverse verontrustende klimaatrapporten verschenen.