Nieuw record voor export bloemen en planten in 2021

Foto: ANP

De export van Nederlandse bloemen en planten bereikte in 2021 een nieuw recordniveau, geholpen door prijsstijgingen. In het afgelopen jaar werd voor 7,3 miljard euro aan sierteeltproducten verscheept, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) op basis van de exportstatistieken van Floridata.

De exportwaarde van snijbloemen steeg met 25 procent tot 4,4 miljard euro en voor planten nam de exportwaarde toe met 17 procent naar 2,9 miljard euro. Directeur Matthijs Mesken van de VGB stelt trots te zijn dat de sector deze mijlpaal heeft bereikt, al ligt de oorzaak van de groei volgens hem voornamelijk bij de hogere inkoopprijzen van producten. Ook hebben handelaren te maken met hoge transportkosten en personeelstekorten.

Voor dit jaar ziet de sector een aantal nieuwe zorgen en belooft het weer een spannend jaar te worden. Volgens Mesken houdt de sector vooral de spanningen tussen Rusland en het Westen nauwlettend in de gaten, evenals de ontwikkelingen rond de pandemie en de aangescherpte keuringseisen als gevolg van de brexit. Ook hoopt de VGB dat de schaarste van producten niet verder toeneemt als gevolg van de hoge gasprijzen die sommige kwekers doen besluiten hun kassen niet te verwarmen.