Economische bedrijvigheid in Spanje begint jaar met krimp

Foto: ANP

De economische activiteit in Spanje is afgelopen maand teruggelopen, terwijl de omikronvariant van het coronavirus flink om zich heen greep. In de eurozone als geheel was in januari nog wel sprake van een bescheiden groei van de bedrijvigheid, maar dit was wel de zwakste toename in bijna een jaar, komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Britse marktonderzoeker IHS Markit.

Overal waren het vooral dienstverlenende bedrijven, zoals winkels, restaurants, cafés en vervoerders, die veel last hadden van de aangescherpte beperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In Spanje ging de graadmeter die IHS Markit bijhoudt voor de dienstensector zo sterk omlaag dat ook de samengestelde inkoopmanagersindex, waarin eveneens gegevens over de industrie zijn meegenomen, op krimp wees.

Ook in Italië was de impact van de virusgolf duidelijk zichtbaar. Daar liep de activiteit in de dienstensector eveneens terug en bleef de algehele bedrijvigheid nipt op peil. Een en ander staat in rapporten die op de financiële markten doorgaans scherp in de gaten worden gehouden.

IHS Markit kijkt in verschillende grote eurolanden hoe de zaken afgelopen maand zijn vergaan. Vrijwel overal is het beeld iets pessimistischer dan eerder bij een voorlopige raming werd geschetst. Maar over de gehele linie lieten de dienstensector en het bedrijfsleven als geheel nog wel lichte groei zien.

Chris Williamson, hoofdeconoom bij IHS Markit, constateerde eerder al dat de uitgaven aan veel consumentgerichte diensten duidelijk zijn teruggelopen. Maar de algehele impact op de economie van de virusgolf is “relatief gematigd”, merkte hij toen ook op.

De terugloop in de vraag bij consumenten en bedrijven is niet alleen het gevolg van de strengere coronarestricties. Ook hebben veel bedrijven last van problemen in hun toeleveringsketen of tekorten aan personeel. Consumenten hebben de afgelopen maanden de prijzen verder fors zien stijgen. Daardoor vinden veel mensen het momenteel geen gunstige tijd om grote aankopen te doen, wees ander onderzoek al uit.