Glastuinbouw Nederland: honderden bedrijven komen in de problemen

Foto: ANP

De hoge gasprijzen zorgen ervoor dat honderden glastuinbouwbedrijven in de problemen komen. Volgens Ruud Pauwe, directeur van Glastuinbouw Nederland, gaat het om zeker 450 bedrijven op een totaal van 2300 waarvan de toekomst ongewis is. Dat zei hij tijdens een rondetafelbijeenkomst van LTO Nederland over de impact van de oorlog in Oekraïne.

Van de glastuinbouwbedrijven heeft volgens Pauwe circa de helft de gasprijs vaststaan. Hij wees erop dat paniek niet nodig lijkt, omdat er nog voldoende gasvoorraad is. Verder hekelt hij de trage besluitvorming van het kabinet om bijvoorbeeld de gasprijs af te toppen, zoals in andere landen wel is gedaan.

Mede door de oorlog, maar ook door het sterke herstel uit de coronacrisis is aardgas in rap tempo duurder geworden. Verschillende tuinders hadden eerder al aangegeven vanwege de onzekerheid ervoor te kiezen een deel van de kas leeg te laten. Niet alleen qua gas is de tuinbouw voor een groot deel afhankelijk van Rusland. Ook glas dat voor de kassen wordt gebruikt komt veelal uit dat land.

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland waagde zich niet aan een uitspraak over het al dan niet weer opendraaien van de gaskraan in Groningen, om de situatie op de gasmarkt te kalmeren. “Ik heb daar wel een mening over, maar daar ga ik als voorzitter van LTO Nederland niets over zeggen.”

In de pluimveesector merken ze de impact van de oorlog vooral in de oplopende prijzen voor voer. “Er zijn bedrijven waar er meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt”, aldus LTO. Bij de biologische veehouders spelen ook voerproblemen. Vooral omdat er een tekort is aan voer met het keurmerk waardoor deze biologisch is. Een belangrijk deel van dit voer komt uit Oekraïne. De sector kijkt nu of er alternatieven zijn om alsnog aan de voorwaarden te kunnen voldoen, al loopt de sector daarin vast in de Europese regelgeving.

De hogere prijzen voor gewassen zoals graan zouden voor landbouwers goed nieuws kunnen betekenen, erkende Jaap van Wenum, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente van LTO Nederland. De stijgende kosten voor onder meer energie, kunstmest en brandstof zorgen echter niet automatisch ook voor hogere prijzen voor de boer.

Volgens hem is het wel een voordeel voor Nederlandse boeren dat er hier relatief veel dierlijke mest kan worden gebruikt. In landen in Afrika en Zuid-Europa zijn ze afhankelijker van kunstmest dat door de oorlog en de sancties tegen Rusland en Belarus slecht te verkrijgen is.