CBS: 561.000 mensen konden in 2021 meer werken

Foto: ANP

Nederland telde vorig jaar zeker 561.000 deeltijdwerkers die direct beschikbaar waren om meer uren te draaien. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral jongeren waren beschikbaar voor extra uren.

Het statistiekbureau stelt dat de deeltijdwerkers die het betrof deel uitmaakten van het onbenut arbeidspotentieel. Circa 6 procent van de beroepsbevolking was vorig jaar een deeltijdwerker die meer uren had kunnen werken. De totale werkzame beroepsbevolking telde 9,3 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar.

Tot de groep mensen die meer hadden kunnen werken, behoorden ook de zogenoemde semiwerklozen. Zij waren beschikbaar voor betaald werk, maar hadden daar niet recent naar gezocht, of ze hadden wel gezocht maar waren niet meteen beschikbaar.

Vooral in de horeca waren veel mensen per direct beschikbaar voor meer uren. Ook in de cultuur, sport en recreatie konden mensen meer uren draaien. Deze groepen hebben doorgaans meer jongeren aan het werk.

Volgens het CBS loopt het onbenut arbeidspotentieel al jaren terug. In 2014 ging het nog om 2,1 miljoen mensen. Vorig jaar waren het er 1,3 miljoen. Alleen in het eerste coronajaar 2020 was er sprake van een toename.