Regering Biden biedt 6 miljard dollar steun aan kerncentrales

Foto: ANP

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden maakt 6 miljard dollar vrij om de in moeilijkheden verkerende Amerikaanse kernenergie-industrie nieuw leven in te blazen, meldt het ministerie van Energie. De steun is vooral gericht op het openhouden van financieel worstelende kerncentrales.

“Amerikaanse kerncentrales produceren meer dan de helft van onze koolstofvrije elektriciteit en president Biden zet zich in om deze centrales actief te houden om onze doelstellingen voor schone energie te bereiken”, zei minister van Energie, Jennifer Granholm.

Kernenergie is een centraal onderdeel van de strategie voor energietransitie van de regering-Biden, die bronnen als wind-, zonne- en geothermische energie moet aanvullen met kernenergie en aardgas om haar klimaatdoelen te halen.

Kernenergie is goed voor ongeveer 20 procent van de Amerikaanse stroomvoorziening, hoewel dat aandeel volgens cijfers van het energieministerie de afgelopen jaren licht is gedaald. Sinds 2012 zijn in het land twaalf centrales permanent gesloten. Binnenkort zullen ook reactoren in Michigan en Californië sluiten. Die trend hoopt de regering met de nieuwe financiële steun te keren.