ECB wil meer personeel Londense banken naar eurozone

Foto: ANP

De Europese Centrale Bank (ECB) wil internationale zakenbanken die Europese klanten bedienen vanuit Londen dwingen om meer personeel naar EU-lidstaten te verhuizen. Volgens het hoofd voor bankentoezicht Andrea Enria werken na de brexit nog te veel grote financiële concerns voornamelijk vanuit de Britse hoofdstad voor klanten in de eurozone. Dat is een probleem omdat daar na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie niet langer automatisch dezelfde regels gelden voor banken.

Na de brexit verplaatsten veel banken met vestigingen in Londen, wereldwijd een belangrijk financieel centrum, personeel naar steden in de EU zodat ze klanten in het landenblok kunnen blijven bedienen. Maar volgens Enria is dat niet genoeg. Hij kondigt in een blog aan dat de ECB “bindende besluiten” wil uitvaardigen bij belangrijke investeringsfirma’s die te weinig personeel hebben in de landen waar de centrale bank toezicht houdt. Het gaat vooral om het aanstellen van genoeg ervaren personeel voor het beheren van de risico’s bij afzonderlijke afdelingen van de bank. De ECB zou van banken kunnen eisen om een afdelingshoofd in de eurozone te benoemen met duidelijke regels over hoe hij of zij verslag doet.

Volgens Enria zijn de maatregelen die de ECB moet nemen volledig nieuw, omdat nooit eerder in korte tijd zoveel financiële instituten met een hoofdkantoor in een land buiten de eurozone onder het toezicht van de centrale bank moeten worden geplaatst. Hij pleit er daarom voor per bank met een grote Londense vestiging te kijken welke stappen nodig zijn.

Uit een inventarisatie onder 264 afdelingen van zeven zakenbanken die handelen op de financiële markten komt volgens Enria naar voren dat nog veel van de risicobeheersing buiten de eurozone gebeurt. Een op de vijf zogeheten trading-desks in de eurozone werkt met een identieke afdeling buiten de muntunie die een deel of alle risico’s van de handelsactiviteiten afdekt. Dat is een probleem, omdat daar dan geen ECB-toezicht op is. Daarnaast hanteert 70 procent van de onderzochte afdelingen een methode waarbij ze de risico’s niet zelf afdekken, maar overdragen aan een andere afdeling of externe partij. Die aanpak is controversieel.