EU blijft ondanks voedselschaarste bij plan halvering pesticiden

Foto: ANP

De Europese Unie houdt vast aan het plan om het gebruik van pesticiden tegen 2030 te halveren. Ook nu de druk op de landbouw toeneemt door schaarste als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De Europese Commissie zal plannen om de milieu-impact van de landbouw te verminderen later op woensdag presenteren. De richtlijn voor pesticidegebruik had eigenlijk al in het eerste kwartaal van dit jaar klaar moeten zijn, maar deze werd uitgesteld.

Brussel zal het gebruik van pesticiden niet verbieden. In plaats daarvan zal de nadruk worden gelegd op biologische producten en andere alternatieven, meldden EU-functionarissen. In openbare ruimten en rond scholen, ziekenhuizen en andere soortgelijke voorzieningen wordt het gebruik van pesticiden wel verboden.

“We zullen chemische bestrijdingsmiddelen vervangen door veilige alternatieven”, aldus Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides. “Landbouwers zullen volledig worden gesteund met ongekende EU-financieringsmogelijkheden om de kosten van de overgang te dekken.” De regeling moet door het Europees Parlement en de lidstaten worden goedgekeurd voordat deze in werking treedt. Mogelijk dat de richtlijn nog wordt aangepast.

Overheden worstelen met de hard gestegen voedselprijzen nu de Russische invasie in Oekraïne de handel heeft verstoord, honger heeft veroorzaakt en de toch al oplopende kosten voor levensonderhoud heeft verhoogd. Volgens landbouwonderzoek door de Britse non-profitorganisatie CABI kunnen plagen en ziekten de opbrengst van gewassen wereldwijd met 20 tot 40 procent verminderen. Maar naarmate plaaginsecten resistenter worden tegen pesticiden, gebruiken landbouwers meer chemicaliën. Daardoor ontstaat bezorgdheid over de gevolgen voor in het wild levende dieren en de gezondheid van mensen.

Eisen om het gebruik van meststoffen en pesticiden te verminderen zou de tarweopbrengst van de EU tegen 2030 met ongeveer 15 procent kunnen verminderen, waarschuwde de Europese handelsvereniging voor onder andere granen COCERAL eerder. Volgens EU-functionarissen zijn de plannen ambitieus, maar zullen ze geleidelijk ingevoerd worden en haalbaar zijn. Daarbij zal de voedselproductie niet in gevaar komen, zo klinkt het. Verder merken ze op dat er geen alternatief is, aangezien de achteruitgang van bestuivers zoals bijen als gevolg van pesticiden een ernstige bedreiging vormt voor de voedselvoorziening op langere termijn.