Vissers krijgen 200 miljoen voor verlies visgrond aan windmolens

Foto: ANP

Van de 1,7 miljard euro uit het Klimaatfonds die het kabinet eerder uittrok voor meer windenergie op zee, gaat een kleine 200 miljoen euro naar vissers. Zij houden door de bouw van windmolenparken minder ruimte over om te vissen. Het bedrag is gebaseerd op het inkomensverlies dat zij daardoor naar verwachting lijden, meldt landbouwminister Henk Staghouwer.

Daarmee is de komende jaren in totaal 444 miljoen euro beschikbaar voor verkleining en verduurzaming van de vissersvloot. Eerder werd al 200 miljoen euro opzij gezet voor de sector vanuit een potje dat bedoeld is om bedrijven te helpen zich aan te passen aan de veranderde situatie door de brexit. Vanuit het Noordzeeakkoord was ook al 45 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voor behoud van de visserijsector is zowel krimp als verduurzaming “cruciaal”, zegt Staghouwer. “Daarom moeten we de komende tijd grote stappen zetten: schonere motoren en vangsttechnieken met minder impact op de natuur. Een kleinere sector, maar een die wel beter voorbereid is op de toekomst en waarmee een goede boterham is te verdienen.”

Naast de gevolgen van de brexit, de komst van windmolenparken en het Europese verbod op pulsvisserij, kampt de sector nu ook met de torenhoog opgelopen brandstofprijzen. Veel schepen blijven momenteel zelfs in de haven omdat het eenvoudigweg niet loont om uit te varen. Staghouwer zegt zich te realiseren dat dit “een nieuwe extra klap” is voor een sector die het al moeilijk heeft.

Directe compensatie voor de hoge brandstofprijzen zit er evenwel niet in. Het kabinet heeft steeds gezegd dat het niet bereid is bedrijven of bedrijfstakken daarbij te hulp te schieten. Wel wordt gewerkt aan een “overbruggingsregeling” die vissers wat lucht moet geven totdat het geld voor de aangekondigde saneringsregeling beschikbaar komt.