Rabobank: gemengde gevoelens over schaalvergroting landbouw

Foto: ANP

Rabobank kijkt met gemengde gevoelens terug op het door Nederland gevoerde landbouwbeleid dat inzette op steeds meer schaalvergroting. Die schaalvergroting werd grotendeels door de bank, die zeer groot is in de landbouwsector, gefinancierd en leidde onder meer tot de huidige problemen met stikstof. “Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen”, zegt de bank tegen Trouw.

De bank benadrukt verder dat alle financiering van boeren “binnen alle wet- en regelgeving” viel. Ook was die gebaseerd op “vergunningsbeleid van de overheid” en paste die “binnen marktomstandigheden die de samenleving schept”.

Rabobank laat verder weten dat een systeemverandering nodig is om te zorgen dat alle boeren voldoende kunnen verdienen. “We zullen met elkaar tot een beter verdienmodel voor de boer moeten komen. Rabobank wil een financiële vergoeding voor natuur- en waterbeheer voor boeren en een eerlijke prijs krijgen voor producten. Voor een snelle(re) groei van de biologische sector is het van belang dat vraag en aanbod in balans blijven.”

Die balans kan volgens de bank worden bereikt door afspraken te maken binnen de keten van boer tot consument. Ook het actief bevorderen van gezond en duurzaam eten en aanscherping van wet- en regelgeving zijn volgens de bank nodig.

Rabobank kreeg de afgelopen tijd de nodige kritiek vanwege zijn rol in de financiering van de landbouw. Verschillende politieke partijen willen dat de financiële instelling meebetaalt aan het oplossen van de stikstofcrisis of leningen van boeren kwijtscheldt. Daar kan echter in de meeste gevallen geen sprake van zijn, gaf de bank eerder al aan. Alleen in specifieke situaties zou kwijtschelding mogelijk zijn.