CBS: bedrijven investeren steeds meer in milieuverbetering

Foto: ANP

Nederlandse bedrijven zijn door de jaren heen steeds meer gaan investeren in voorzieningen die goed zijn voor het milieu. De uitgaven moeten bijvoorbeeld leiden tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestond vorig jaar zo’n 14 procent van de totale investeringen van bedrijven uit zogenoemde milieu-investeringen. In 2011 was dit nog geen 4 procent.

In totaal investeerden bedrijven vorig jaar voor 2 miljard euro in voorzieningen voor het verbeteren, beschermen of herstellen van het milieu. Luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken zijn hier enkele voorbeelden van. Ook de bouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van vloeistofdichte vloeren worden hiertoe gerekend.

Wel werd vorig jaar 30 procent minder geïnvesteerd in dit soort verduurzamingsmaatregelen dan in 2020. In dat jaar piekten de uitgaven: in totaal werd toen 2,9 miljard euro besteed aan het milieu. Deze piek hangt volgens het CBS vooral samen met grote projecten, zoals windmolenparken op zee, die in de cijfers worden meegenomen zodra ze in gebruik worden genomen.

In 2020, het recentste jaar met cijfers over milieu-investeringen per bedrijfstak, deden de energiebedrijven veruit de meeste van dit soort investeringen. Andere grote investeerders waren de chemie, de aardolie-, de voedingsmiddelen- en de metaalindustrie. Samen waren deze vijf bedrijfstakken goed voor 96 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar.